Ochrana přírody

 

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na životní prostředí je Mlýn Havlíčkův Brod po technologické a provozní stránce vybaven na takové úrovni, že nedochází ke znečišťování ovzduší a přilehlého vodního toku řeky Sázavy.


Případné odpady (např. igelitové fólie) jsou likvidovány odbornou firmou na likvidaci odpadu.


Došlo k obměně zastaralého autoparku, používaná vozidla plní emisní podmínky dané zákonem a normou.

V těchto směrech vynakládá firma Mlýn Havlíčkův Brod nemalé finanční prostředky na zajištění a podporu zdravého životního prostředí.


 

© 2009 Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r.o., tel.:569 433 505, fax: 569 425 378, e-mail: mlynhb@mlynhb.cz