Mlýnské desatero:


1. Jedině u mne mlíti budeš.

2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.

3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.

4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.

5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.

6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.

7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.

9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.

10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.

 

© 2009 Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r.o., tel.:569 433 505, fax: 569 425 378, e-mail: mlynhb@mlynhb.cz